سفارش تبلیغ
صبا

عید مبارک

افسوس می خورم ....چرا؟ چرا با رفتن تو.......بهار می آید ؟...آمدی در سرمای زمستان... به سردی زمستان بودی..... به غم انگیزی شبهای تنهایی..... به خشکی برف ...می روی..... بهار می آید ...به نظر معامله خوبی است....امید آن دارم بهار گلی بر چهره ات بنشاند ...چه امید مبهمی...گردش روزگار خطا ندارد ....زمستان هیچ گاه بهار را نمی بیند...
پیشاپیش فرا رسیدن نوروز باستانی، یاد آور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم را بر همه ایرانیان پاک پندار و راست گفتار و نیک کردار تبریک می گم...

عیدتون مبارک... پیروز باشید... یا حق!