سفارش تبلیغ
صبا
شنبه 88/11/10

همین!

خوشبختی ما نقش بر آب است؟

                                همین!
هر چشمه که دیدیم سراب است؟ 
                                همین!

در کوزه به دنبال چه می گردی؟ 
                                   آب؟
در کوزه فقط صدای آب است؟
                               همین!