سفارش تبلیغ
صبا

نماز نیمه شعبان

در این شب از امام محمد باقر (ع) روایت می کنند که ایشان فرمودند: چهار  رکعت نماز که در هر رکعت بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید می خوانی و بعد از نماز می گویی:

اللهم انی الیک فقیر و من عذابک خائف مستجیر اللهم لا تبدل اسمی و لا تغیر جسمی و لا تجهه بلائی و لا تشمت بی اعدائی اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برحمتک من عذابک و اعوذ برضاک من سخطک و اعوذ بک منک جل ثنائک انت کما اثنیت علی نفسک و فوق یقول القائلون.

چشم بر هم زدنی نیمه شعبانها‚ ماه رمضانها ‚ محرمها میگذرند و اکثر ما هنوز صدای صوت قرآن آقامون را نشنیدیم و جمال وجه الله ایشان را ندیدیم.تا کی باید صبر کنیم؟ بیائید امسال شب نیمه شعبان دست به دست هم دهیم و در ساعت صفر عاشقی (12 شب) در هر نقطه این زمین کوچک هستیم دو رکعت نماز به نیت عشق بخوانیم و مضطرانه خدا را به اسماء ش قسم دهیم و ظهور آقامون را طلب کنیم. عزیزان دین ما ,روح ما, جامعه ما, افکار ما و دل ما دچار سرطان شده و روز به روز نحیف تر میشود و درمانش فقط و فقط به دست طبیب مهربانمان است. باوردارم این دعاها‚ این ختم قرآنها‚ این نمازهای خالصانه خالی از اثر نیست. که اگر اثر نداشت آقا از طرق مختلف پیغام نمیدادن که به جوانها بگین برای فرج من خیلی دعا کنند.

عزیز دیدنت را بهانه بسیار داریم اما بها، نه!

*التماس دعا*


نیامدی...

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی
خلیل آتشین سخن ؛ تبر به دوش بت شکن خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی
برای ما که خسته ایم نه؛ ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی
تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام دوباره صبح؛ ظهر ؛ نه غروب شد نیامدی...