سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

دلم هوای تو کرده... بگو چه چاره کنم؟!!

 

گلدسته ات 
کهکشانى است
که سیاهى شهر را تکذیب مى کند
پیرامون تو همه چیز بوى ملکوت مى دهد:
کاشى هاى ایوانت

و این سؤال همیشه
که چگونه مى توان آسمانها را
در مربعى کوچک خلاصه کرد.
و پنجره فولاد

التماسهاى گره خورده
و بغضهایى که پیش پاى تو باز مى شوند…

بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب...